Företagsgruppfoto

Fick ett uppdrag att fotografera en arbetsgrupp på Green Cargo