Porträttbilder Örebro Lucia 2012

Fick uppdraget att fotografera enskilda porträtt samt gruppbild av Örebro Lucia 2012